Gebruikersreglement

Door lid te worden van de bib verklaar je je akkoord met de huisregels. Op deze pagina vind je het volledige gebruikersreglement van de Bibkwintet bibliotheken. In alle Bibkwintet bibliotheken gelden dezelfde regels & tarieven.

1. Welkom

Iedereen is welkom in onze bibliotheek. Je kan hier lezen, materialen lenen, op het internet surfen, studeren, deelnemen aan activiteiten en mensen ontmoeten. 
Het bib-team staat klaar om te helpen bij vragen.

 2. Openingsuren

De openingsuren van de bib van Edegem vind je hier

De openingsuren van de andere Bibkwintet bibliotheken kan je hier opzoeken. 

3. Lid worden  

De bibliotheken van Bibkwintet (Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) hebben hetzelfde dienstreglement. 

Na inschrijving ben je automatisch lid in alle bibliotheken van Bibkwintet. 

Wil je lid worden? Kom met een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning naar één van de bibliotheken en meld je aan de balie.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden gratis lid, volwassenen vanaf 18 jaar betalen jaarlijks een lidgeld.

Voor personen met een verminderd inkomen is een gunsttarief voorzien. 

Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan een bewijs van bescheiden inkomen of verhoogde tegemoetkoming mee dat werd verstrekt door een officiële instantie van de gemeente waarin je woont.

Na je inschrijving kan je materialen lenen, verlengen, reserveren en gebruik maken van de online diensten van de bibliotheek.

Adreswijzigingen en het veranderen van andere contactgegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de bibliotheek.

4. Materialen lenen en verlengen  

Alle leden kunnen materialen lenen in alle bibliotheken van Bibkwintet.

Het lenen van materialen is gratis. Je kan lenen met je e-ID, kids-ID of lenerskaart. Vanaf 18 jaar kan je tegen betaling een extra lenerskaart bij je lidmaatschap verkrijgen. Bij verlies van je lenerskaart betaal je een vergoeding. 

Aan de balie of zelfuitleenbalie krijg je altijd een ticket met een overzicht van de geleende werken en de inleverdatum, kijk dit steeds goed na! Je mag 20 stuks lenen per bibliotheek. In Kontich en Boechout geldt dit aantal voor hoofdbibliotheek en filialen samen. Je kan de uitleentermijn verlengen indien het werk niet door een andere lener werd gereserveerd. De maximale uitleentermijn bedraagt 12 weken. 

Je kan de uitleentermijn verlengen in de bibliotheek, per telefoon tijdens de openingsuren of via de online diensten op de website van de bib. IBL-materialen en sprinters kunnen niet worden verlengd.

Enkele dagen voor je uitleentermijn verstrijkt, ontvang je een herinneringsmail.

Je brengt de materialen terug binnen in de bib waar je ze leende.

Als de bib een inleverbus heeft, kunnen materialen buiten de openingsuren ingeleverd worden. Ze worden tijdens het eerstvolgende uitleenmoment geregistreerd.

5. Te laat teruggebrachte materialen  

Materialen worden als verloren beschouwd vanaf 15 weken na het overschrijden van de uitleentermijn en kunnen in geen geval nog aanvaard of terugbetaald worden. 

Je krijgt een factuur waarin de openstaande boete, een forfaitair bedrag voor het verloren materiaal en een administratieve kost worden aangerekend. Zolang je de factuur niet betaalt, kan je niet meer lenen in de bib. 

De bibliotheek informeert je over het einde van de uitleentermijn maar je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van materialen. 

Het al dan niet ontvangen van herinneringen per mail of per brief is geen reden om boetes kwijt te schelden.

6. Verantwoordelijkheid van de lener  

Als je materialen leent, zijn ze voor jouw persoonlijk gebruik. Je mag ze niet doorgeven. Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je leent. Je gebruikt de werken niet op een onwettige manier. De bibliotheek is niet aansprakelijk bij misbruik.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een materiaal of onderdeel ervan dient een vergoeding betaald te worden, afhankelijk van de aard van de beschadiging en rekening houdende met de vervangingswaarde van het materiaal. 

Beschadigingen die worden vastgesteld bij inlevering worden verhaald op de laatste gebruiker. 

Wanneer je meer dan € 5,00 openstaande kosten hebt, wordt je kaart geblokkeerd.

7. Andere diensten bibliotheek

Uitgeleende materialen kan je reserveren in elke Bibkwintet bibliotheek.

Je haalt het werk af in de bib waar het zich bevindt. Je maakt aan de balie of via de online diensten een reservatie. Hiervoor betaal je een reservatiekost. Wanneer je reservatie klaarstaat kan je ze niet meer annuleren en wordt de reservatiekost aangerekend. 

Materialen die de bibliotheek niet in haar collectie heeft, kan je tegen vergoeding laten overkomen uit een andere Vlaamse bibliotheek.

Tegen betaling kan je documenten kopiëren en printen. 

8. Specifieke doelgroepen en dienstverlening op maat  

De bibliothecaris kan met socioculturele instellingen, onderwijsinstellingen en verenigingen aparte afspraken maken omtrent het aantal materialen en de uitleenperiode.

9. Naleving  

Aansprakelijkheid gemeentebestuur

Het gemeentebestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruiken, hanteren of benutten van in de bibliotheek geleende materialen, van welke aard ook. 

Akkoordverklaring met het reglement

Bij inschrijving in de bibliotheek verklaar je je automatisch akkoord met het reglement.

Je kan het dienstreglement opvragen aan de balie of raadplegen op de website. 

Elke gebruiker ontvangt bij inschrijving een flyer met de belangrijkste elementen uit dit reglement en de geldende tarieven.

Niet-naleving reglement

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. 

Die bevoegdheid berust bij de bibliothecaris of het beheersorgaan van de bibliotheek. 

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

10. Tarieven  

Een overzicht met de tarieven vind je hier

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van Edegem op 26 januari 2021.